• afundacja-baner-1.JPG
  • lipiec-staw.jpg


Informacje

- „Bursztynowy mieczyk" - Fundacja otrzymała nagrodę Bursztynowego Mieczyka i 5000,00 zł, przyznane przez jury Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Wyróżnienie wręczone zostało za całokształt działalności.

- „Medal im. Matki Teresy z Kalkuty" - jest to wyróżnienie nadane przez Radę Powiatu Kościerskiego pod patronatem Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi za działanie oraz wkład w działanie środowiska na rzecz osób niepełnosprawnych. Medal został nadany przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego.
- „Honorowy Tytuł Za Zasługi dla Powiatu Gdańskiego" - nadane przez Radę Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w dniu 12.09.2009r.

Audycja radiowa dotycząca Fundacji:

- 31 sierpnia 2015 r. gościł u nas w Fundacji Jarosław Duda,Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji przybyło do naszej Fundacji wielu gości, którzy mieli okazję przyjrzeć się zajęciom prowadzonym w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz porozmawiać z ich uczestnikami, a także podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie wizyty omówiono także szeroko rozumiane sprawy,które dotyczą osób niepełnosprawnych. Udział w spotkaniu wzięli między innymi: Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Dariusz Majorek – dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział w Gdańsku, Beata Kowalczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, Łucja Kleinschmidt – przewodnicząca zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszczu Gdańskim, a także Pracodawcy Pomorza zatrudniający osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele Zakładów Pracy Chronionej. Gminę reprezentowała Jolanta Przyłucka – Sekretarz Gminy oraz Beata Nowakowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Podziękowania

Fundacja "Żyć Godnie" składa serdeczne podziękowanie za pomoc w postaci przekazania 1% podatku należnego w 2013r.  Niejednokrotnie jesteśmy widocznym świadectwem wielkości ludzkich serc. Codzienna wyciągnięta dłoń, jaką kierujemy do drugiego człowieka nie jest możliwa bez wsparcia osób z zewnątrz; osób, które poprzez swoją postawę stają się żywymi przykładami bezinteresownej pomocy. Wsparcie naszej działalności to wyraz zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, za co bardzo dziękujemy.

Pragniemy również podziękować wszystkim naszym wiernym darczyńcom, których regularne wsparcie pozwala nam pomagać drugiemu człowiekowi.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Kolnika!
Z ogromną przyjemnością będziemy gościć Państwa przedstawiając co zrobiliśmy!